15/04/09

Formando a selección universitaria da Coruña


Cada Universidade poderá inscribir ata seis xogadores, coas seguintes condicións:

Cada Universidade poderá presentar 3 participantes sen requisito de ELO (cambia en relación ao ano pasado).

Rematado o Torneo Universitario, estarían clasificados Walter López, Antonio Pazos e Pablo Fernández.

Ademais, cada Universidade poderá inscribir ata un máximo de dous universitarios que acrediten, na lista de Elo FIDE en vigor no momento de realizar a inscrición, unha puntuación igual ou superior a 2.150 puntos.

Aberto ó prazo de presentar candidaturas ata o día 20 de abril.

Cada Universidade poderá inscribir tamén unha xogadora incluída nas listas de Elo FEDA ou de Elo FIDE no momento de realizar a inscrición.

Aberto ó prazo de presentar candidaturas ata o día 20 de abril.

As Universidades poderán inscribir, aos efectos do disposto na convocatoria oficial dos Campionatos de España Universitarios, un Capitán/ Delegado.

A praza quedará como sempre á libre disposición do coordinador da sección.