08/01/10

Diego García Muñoz gaña o Torneo de Rápidas semanal


Antes do inicio do Circuíto de Torneos Diego García-Muñoz gañou o torneo de rápidas do venres, que dado o inmediato inicio da Liga tivo bastante participación.
A clasificación foi a seguinte:
1º.- Diego García-Muñoz
2º.- José Manuel Andión
3º.- Florencio González
4º.- Héctor López
5º.- Ernesto Pérez
6º.- Diego Medín
7º.- Luis Patiño
8º.- Manuel Andión