21/11/12

Escola Universitaria de Xadrez

Un novo mércores tivo lugar a Escola Universitaria de Xadrez, á que poden acudir todos os interesados sexan ou non membros da comunidade univeristaria, ainda que a cota anual varía entre 25 e 40 euros.
(Asistentes: Santi D., Isidro A., Manuel A., Dani M e José M. A.)