04/01/13

TORNEO CORUÑÉS DE DAMAS. PARTIDAS RAPIDAS.


O Torneo terá lugar o venres 4 de xaneiro no Centro Universitario de Riazor.
Ás 19,20 empezarán as inscripcións, cunha cota de 2 euros.
Ás 19,30 se iniciará o Torneo, a 5 Roldas por Sistema Suízo.
Premios: 
1º clasificado: 20 euros, 
2º clasificado: 10 euros.

ALGUNHAS NORMAS APLICABLES

O Torneo disputarase, como é habitual nas Damas Españolas, nun taboleiro clásico de xadrez e non nun damero (que é o taboleiro de 10x10). O taboleiro de xogo colocarase cun cadrado branco á dereita.

Os movementos dos peóns (damas simples) son en diagonal, unha soa casa e sempre cara adiante. E se colocan nos escaques brancos (asi que non como se ve na foto, realizada nun torneo anterior).

Aplícase a norma de "Peza tocada, peza xogada".

Se un peón chega a unha casa de coroación convértese en dama e auméntase o tamaño para indicalo

A dama move tamén en diagonal, pero xa pode facelo cara a atras, podendo percorrer calquera número de casas se están libres. Non pode saltar dous peóns xuntos ou un peón da súa cor.

Os peóns capturan saltando sobre outros do rival, quedando na casa seguinte ao mesmo, que debe estar baleira. Se desde esa casa pode seguir comendo, debe facelo e continuar saltando, todas as veces que sexa posible.

Nas normas españolas a Dama ao capturar unha peza pode saltar a calquera das casas vacias detrás desta. Pero se realizado o salto pode ir a unha diagonal onde poida seguir capturando debe facelo, e proseguir asi mentres sexa posible.

Non existe "soprada por non comer", pero o capturar é obrigatorio. Se un xogador non se deu conta dunha captura, debe advertirsele.

Lei da Cantidade: É obrigatorio capturar o maior número posible de pezas.

Lei da Calidade: A igual número de pezas a capturar, é obrigatorio capturar ás de maior calidade, dama antes que peón.

Un xogo considérase perdido cando un xogador :
a) Perde todas as súas pezas.
b) Ten pezas, pero na súa quenda non ten movemento posible (o afogado perde).
c) Abandone a partida.
d) En competición, exceda o tempo previsto sen realizar o número de xogadas acordadas.

Un xogo considérase empatado cando :
a) Os xogadores acórdeno.
b) Cando se exceda do número de xogadas previstas para finais que se deben gañar nun máximo de movementos.
c) Cando una mesma posición déase tres veces, sendo o mesmo xogador o que estea en quenda de xogo e asi reclámese.
Limite de movementos :
a) Forzosa (3 damas con diagonal principal contra unha dama) : Máximo de 12 xogadas incluíndo o movemento de captura final.
b) Cando transcorran 20 xogadas sen que ningún dos bandos efectuase un movemento de peón, captura ou entrega de peza.

En calquera caso como é un Torneo de Rápidas a caida de bandeiras poderá supoñer tamén o remate da partida.