27/11/09

Luis Carlos Martínez gaña o Torneo de Rápidas

Luis Carlos Martínez gañou o Torneo de Rapidas do venres.

A clasificación foi como segue:

1º.- Luis Carlos Martínez, 4 puntos
2º.- FRancisco Conde, 3,5 puntos
3º.- Ernesto Pérez, 2,5 puntos
4º.- Francisco Dominguez, 2 puntos
5º.- Florencio González, 2 puntos
6º.- Emilio, 1 punto