08/03/10

Máis sobre o Campionato Galego

José Manuel Andión causou baixa no Torneo.

Novas inscripcións:

Miguel Andel González Alarcón
Gerardo Couto Contreras
Daniel Pousada García
da Universidade de Santiago

Jesús Cantero Rey
Enrique Villodas
da Universidade da Coruña