03/03/11

Campionato Galego Universitario

A disputar en Santiago o vindeiro 15 de marzo.

REGULAMENTO

1. PARTICIPANTES:

Poderán participar neste campionato tódolos membros das comunidades universitarias (estudantes, persoal de administración e servizos e persoal docente e investigador, sen ningún límite de idade) das Universidades da Coruña, Santiago e Vigo.

2. INSCRICIÓNS:

Ata as 14 horas do 10 de marzo no Pabillón de Deportes de Elviña.

3. HORARIOS DE XOGO:

11:00-12:00-13:00-16:30-17:30-18:30

4. CATEGORÍAS:

Haberá dous campionatos galegos universitarios

• Campionato Galego Universitario

• Campionato Galego Universitario de Promoción (xogadoras/es sen elo)

5. SISTEMA E RITMO DE XOGO:

Suízo a 6 roldas (25 minutos finish)

6. COMITÉ DE COMPETICIÓN:

Nomearase o primeiro día formado por un representante de cada Universidade e os árbitros, que tomarán decisión cando sexa posible

7. OBSERVACIÓNS:

Todo o non previsto neste regulamento rexirase polas normas da Federación Internacional de Xadrez.