01/09/16

Asemblea do CIDU

En cumprimento do artigo 16º dos Estatutos sociais e cumpridos os catro anos de mandato da actual Xunta Directiva, o presidente do CIDU ven convocar

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Punto único:

Elección do presidente e da Xunta Directiva do CIDU, para o periodo 2016-2020

Celebración:

Centro Universitario de Riazor
Venres 16 de setembro de 2016
20,00 horas