21/11/13

Venres 22. Actividade no CUR e Xuntanza do CIDU

O vindeiro venres no CUR teremos as seguintes accións:

20,00: Xuntanza breve da Directiva para falar de: solicitudes de subvencións, organización dos provinciais, configuración dos equipos e valoración da Copa Galicia.

20,30: Terceiro dos torneos do circuito de Tempo Variable.

Lembramos o tratado na pasada xuntanza do CIDU.

Celebrouse o venres 13 de septembro no CUR na que estiveron presentes o presidente Ernesto Pérez, o vicepresidente Diego García-Muñoz, o secretario Santiago Domínguez, o tesoureiro Daniel Codesido e o vocal Luis Patiño. Os puntos do día foron os seguintes:

1. Os gastos de kilometraxe da liga na tempada 2013.
2. A posta en funcionamento da nova conta bancaria.
3. As subencións a pedir ao Concello, que dirixiranse nas seguintes direccións: a. Gastos da liga, b. Copa Galicia e outros torneos e c. Creación da canteira.